• บริษัทฯจดทะเบียนภาษีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • มีใบกำกับภาษีฯ (VAT) ที่ลูกค้าสามารถขอคืนภาษีซื้อได้จากภาครัฐ(กรมสรรพากร)
 • ลูกค้าได้รับประโยชน์จากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • การเก็บเงินเป็นแบบ เครดิต วางบิลทุกๆวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หลังจากที่มีการจัดส่งรถ
 • สะดวกต่อการจัดการทางบัญชีของลูกค้าและสามารถปรับให้ตรงกับรอบระยะเวลาการจ่ายเช็ค/เงินสดของลูกค้าได้
 • องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดารับจ้างที่มีอยู่โดยทั่วไป
 • ลูกค้าสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการและ ผลตอบแทนพิเศษของพนักงาน
 • ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน และแม่นยำ
 • ใบกำกับสินค้าและใบแจ้งการส่งรถ มีรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ต้องการ
 • บริษัทฯดำเนินธุรกิจการจัดส่งรถอย่างมีประสบการณ์และคุณภาพ
 • บริษัทฯพร้อมให้การบริการทุกวันตลอดเวลาไม่มีวันหยุด
สอบถามอัตราค่าบริการขนส่ง และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ที่ :

บริษัท พรมีโชค จำกัด

3245 ม. 1 ซ.ด่านสำโรง 50 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2759-1484, 08-1621-3015, 08-1906-5878
โทรสาร 0-2394-6568
Email address:sales@pornmeechoke.com